A vallomások megszerzésének egyik lehetséges módja: a felek általi kihallgatás

Szerző: Antali Dániel Gábor
A jog és így a perjog egyik legfőbb feladatának a társadalmi kihívásokra, illetve elvárásokra való minél gyorsabb és megfelelőbb válaszadást tekinthetjük. A büntetőeljárási jog területére ezt akként fordíthatnánk le, hogy a törvényhozónak a kodifikáció során meg kell teremtenie az összhangot a kiszámíthatóság és a rugalmasság, a hatékonyság és a jogbiztonság, valamint a gyorsaság és a megalapozottság között.

A jogerő színeváltozása az új büntetőeljárási törvényben

Szerző: Király Eszter
A jogerő nagymúltú – már a római jogban ismert – intézménye az európai vegyes rendszerű büntetőeljárásban alapintézménynek számít. Ennek ellenére a hazai kodifikált büntető eljárásjog 1896-ban kezdődő történetének első százhúsz évében egyik eljárási kódexben sem található kísérlet a jogerőfogalom meghatározására. A 2017. június 13-án megszavazott új büntetőeljárási kódex (a 2017. évi XC. törvény; a továbbiakban: új Be.) az első, amely a jogerő fogalmát meghatározásra érdemesnek tekinti.

Az alapvető jogok érvényesülésének problémái az Európai Unióban

Szerző: Láris Liliána
Az alapvető emberi jogok létrejöttének hátterében az egyének állami hatalommal szembeni védelme áll. Különösen igaz ez a büntetőjogi és a büntető eljárásjogi garanciákra, mivel e jogterületek jelentik a legerőteljesebb beavatkozást a magánszférába. Az Európai Unió története azt mutatja, hogy ez a közösség sui generis módon, önmagából táplálkozva, lépésről lépésre bővítette feladat- és hatásköreit. A Lisszaboni Szerződéssel létrehozott új közösségi politika, az európai büntetőjog…

A kiskorú veszélyeztetése bűntett bizonyíthatóságának problémái

Szerző: Komlósiné Sógor Ildikó
A kiskorú veszélyeztetése bűntett az egyik legsúlyosabb gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény, melyben igen magas a látencia, továbbá a felfedezett esetekben is gyakran akadályokba ütközik a bizonyítás. A látencia és a bizonyítási nehézségek is többnyire oda vezethetőek vissza, hogy a kiskorú veszélyeztetése körébe tartozó elkövetési magatartásokat leginkább családon belül fejtik ki, és az érintettek gyakran nem hajlandóak a történtekről beszélni, vallomást tenni, melyre a büntető eljárás a tanúvallomás alóli mentesség körében jogot is biztosít.

Problémák a különösen védett tanú jogintézménye kapcsán

Szerző: Halmos-Józsa Katalin
Az igazságszolgáltatásnak komoly kihívással kell szembenéznie, amikor a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés egyre erőszakosabb módszerekkel igyekszik befolyásolni a tanúkat. E következetes kegyetlenséget az államnak hasonlóan következetes eltökéltséggel kell ellensúlyozni annak érdekében, hogy aki élete kockáztatásával segíti az igazságszolgáltatást, a társadalom biztonságának megóvását, az ne fizessen legdrágább értékeivel e segítségért.