Bemutatkozás

Az Eljárásjogi Szemle 2016 és 2018 között jelent meg. A lap 2019-ben megszűnt.

Köszöntjük a Tisztelt Olvasót!

Az eljárásjog majd minden területe megújul és emiatt fokozottan a szakmai közönség figyelmének középpontjába került az utóbbi időben. Erre tekintettel látjuk szükségesnek egy olyan szakfolyóirat indítását, mely tematikus, alapvetően három jogágat fog át, a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjog területét nemzetközi kitekintéssel, de figyelme kiterjed minden eljárásjogi problémára. Ez a szemlélet reményeink szerint hozzájárul a három eljárásjogi terület művelői közötti eszmecsere erősödéséhez, amely mindhárom terület tekintetében megtermékenyítő lehet.

Az interdiszciplináris jelleget tükrözi és garantálja a szerkesztőbizottság összetétele is, melyben mindhárom jogterület szakemberei képviseltetik magukat, és akik áldozatos munkája nélkül a folyóirat elindulása nem vált volna lehetővé.

Az új szakfolyóirat célja nem kizárólag a kodifikációs folyamatok végigkísérése, illetve annak produktumaira való reflektálás, hanem az annak eredményeképpen hatályba lépő új törvényekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok összegzése.

A szakfolyóirat terveink szerint egy minőségorientált fóruma lehet az elméleti és gyakorlati szakemberek közötti párbeszédnek, így olvasótáborában várhatóan ott lesznek a bírói, az ügyészi, az ügyvédi hivatás képviselő, a közigazgatás szakemberei is. A színvonal biztosítása érdekében fontos szerepe van az anonim lektorálásnak, amely a szakterület elismert szakembereinek bevonásával történik.

Elektronikus megjelenési formája jobban igazodik a fiatalabb generáció igényeihez, további előnye, hogy a határon túli magyar kollégák számára is nehézség nélkül elérhető.

 

Harsági Viktória