A bírói jogértelmezés és a hetedik alaptörvény-módosítás

Szerző: Szigeti  Krisztina
Az Alaptörvény Hetedik Módosítása – általánosan használt kifejezéssel élve – az objektív mellett a szubjektív teleológiai értelmezési módot is alkotmányos rangra emelte. A bíróságnak a jogszabály-értelmezés során nem csak a törvény, hanem a jogalkotó célját is vizsgálnia szükséges, amennyiben felmerül az alkotmány-konformitás követelménye. A módosítás indokolása pedig azt hangsúlyozza, hogy a két módszer közül az utóbbit kell előnyben részesíteni. Ebben a cikkben röviden áttekintjük a magyar jogtudomány képviselőinek álláspontjait a teleologikus módszer vonatkozásában és a bíróságok által gyakran alkalmazott értelmezési módokat. A bírói jog­értelmezés korábbi jellemző aspektusaiból kiindulva az is átgondoljuk, hogy várható-e és milyen irányban elmozdulás a bírói érvelésekben, ha a jogalkotói cél feltárása lesz a meghatározó módszer.