Klasszikus tudásszociológiai modellek a jogrendszerről és a bírósági eljárásokról

Szerző: Gyekiczky Tamás
Először a tudásszociológia tárgyát kell meghatároznunk, mielőtt belevágnánk izgalmasnak ígérkező felfedező utunkba. Erre kényszerít bennünket az illem és a szokás, különösen akkor, amikor olvasóként más tudományágak művelőire számíthatunk. Milyen tudás képezi a szociológia tárgyát, és miként lehet meghatározni a tudásszociológiai elemzés problémáit? Hogyan lehet magát a tudást definiálni, hiszen a tudás valaminek az ismerete, vagy a gyakorlati – technikai műveletekben való jártasság, az eligazodni képesség, de tudás a járás, az észlelés, a kooperáció is.
A tudásszociológia tárgya – talán a fenti kérdések miatt – a mai napig bizonytalan. Robert K. Merton a XX. század negyvenes éveinek végén például olyan szigorú kritériumokat állított fel, amelyeken átszűrve…